Kategorie
Świat

Cztery żywioły

Ziemia, woda, powietrze i ogień – według Empedoklesa tworzą zasadę bytu.